กลุ่มบริษัทบีทีเอส เดินหน้าส่งเสริมความเท่าเทียม และการยอมรับความหลากหลายภายในองค์กร เนื่องในวันสตรีสากล 2566 (International Women’s Day 2023)

อัพเดทวันที่

กรุงเทพฯ 8 มีนาคม 2566 – บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จํากัด (มหาชน) หรือ บีทีเอส กรุ๊ปฯ ถือเป็นหนึ่งในองค์กรชั้นนำที่สนับสนุนบทบาทการทำงานของ        “ผู้หญิง” ยอมรับในความหลากหลาย ทางเพศ (LGBTQIA+) รวมถึงเน้น “การสร้างคุณค่าด้วยความสามารถ” เป็นสำคัญ ดังนั้นในวันที่ 8 มีนาคม ของทุกปี ที่ถือเป็น วันสตรีสากล (International Women’s Day) ทางบีทีเอส กรุ๊ปฯ ร่วมสร้างความตระหนักถึงความสำคัญ ของบทบาทการทำงานของผู้หญิงไปยังสังคมมากขึ้น ผ่านตัวแทน “พลังหญิง” ทั้ง 4 คน ซึ่งในปัจจุบันผู้หญิงสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่าง “ไร้ขีดจำกัด” และเท่าเทียมเท่ากับเพศอื่น ๆ

นางจิตเกษม หมู่มิ่ง ผู้อำนวยการใหญ่สายงานการเงิน บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ความเท่าเทียม ทางเพศ และความหลากหลายทางวัฒนธรรมภายในองค์กร จะเป็นพลังใจให้แก่บุคลากรในองค์กร ซึ่งไทยเป็นประเทศ ที่ดีมาก สำหรับสิทธิสตรี และการเป็นผู้หญิงคิดว่าไม่มีข้อจำกัดอะไร แต่เราต้องทำให้เต็มที่ ทำให้ดีที่สุด และมองเห็นประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ ซึ่งทางบริษัทฯ น่าจะเห็น และมอบโอกาสให้ผู้หญิงทุกคน

“เรื่องการจัดสรรเวลา ตนได้คุณแม่มาเป็นแบบอย่างการใช้ชีวิต ซึ่งคุณแม่เป็นคนที่แบ่งเวลาเป็น ทำงานแล้วกลับบ้านตรงเวลามาก เราก็พยายามทำเช่นนั้น ทำให้เราได้มีเวลากับครอบครัว ถ้ามีงานเร่งด่วนอะไร ก็ทำงานหลังจาก 3 ทุ่มไป หรือหลังจากลูกนอนหลับแล้ว จะได้ไม่ไปรบกวนเวลาของครอบครัว ทำให้เราสามารถประสบความสำเร็จได้ ทั้งเรื่อง การงานแล้วก็เรื่องครอบครัว”

นางสิณัฏฐา เกี่ยวข้อง ผู้อำนวยการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ และผู้อำนวยการฝ่ายความยั่งยืน บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จํากัด (มหาชน) กล่าวว่า เรื่องการทำงานอยากจะให้โฟกัสที่ความสามารถมากกว่าที่จะโฟกัสที่เพศสภาพ ไม่ว่า จะเป็น ผู้หญิง ผู้ชาย และ LTBTQIA+ เพราะการแสดงออกถึงความสามารถคือ การแสดงออกถึงความมีตัวตน ทางด้านความคิด ความอ่าน สมองแล้วก็จิตใจ

“สิ่งสำคัญในการทำงาน และยึดมั่นคือ การยอมรับในความหลากหลายในที่ทำงาน เพราะเชื่อว่าทุกคน มีความสามารถ และมีไอเดียที่แตกต่างกัน ในไอเดียที่แตกต่างกัน และความสามารถที่แตกต่างกันเหล่านั้น จะช่วยเสริมให้องค์กรของเราเติบโตได้อย่างยั่งยืน”

นางจิณัฐตา พละบุตร หัวหน้างานควบคุมรถไฟฟ้า บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ให้กับรถไฟฟ้าบีทีเอสมากว่า 10 ปี ระบุว่า ผู้หญิงเรามีความสามารถอยู่แล้ว ข้อดีของผู้หญิง คือ มีความเห็นอกเห็นใจคนอื่น ประนีประนอม และยืดหยุ่นในการทำงานมากกว่า แต่งานบางอย่างที่ต้องใช้ความเด็ดขาดผู้หญิงก็สามารถทำได้

“แม้จะทำหน้าที่หัวหน้าคุมงาน ที่ทำงานเป็นกะ และเวลาเลิกงานจะไม่ตรงกับคนส่วนใหญ่ แต่บทบาท คุณแม่เลี้ยงเดี่ยวที่มีลูก 2 คน ก็ต้องทำให้ดีด้วยเช่นกัน ตนกับลูก ๆ ค่อนข้างสนิทกัน สามารถพูดคุยกันได้ทุกเรื่อง เพราะเราเลี้ยงเค้ามาแบบให้ช่วยเหลือตัวเอง คิดและตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ด้วยตัวเอง เรามีหน้าที่ให้คำแนะนำ ซัพพอร์ต และให้กำลังใจค่ะ”

นางสาวกวิตา แสงธรรมมงคล เจ้าหน้าที่งานรถไฟฟ้า บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) กล่าวทิ้งท้ายว่า “การจัดสรรการทำงาน และชีวิตส่วนตัวเป็นเรื่องสำคัญ ต้องพยายามดูว่าแต่ละวัน เรามีแพลนทำอะไรบ้าง ทั้งในเรื่องของครอบครัว เรื่องที่ทำงาน และเรื่องของตัวเอง เพื่อจัดการ และเรียบเรียงลำดับความสำคัญให้ถูกต้อง และเราต้องไม่ลืมดูแลตัวเองด้วย”

More
articles