บริษัท เอ็นเอสซี พลัส จำกัด คือหน่วยงานประชาสัมพันธ์
อย่างเป็นทางการของ บีทีเอส กรุ๊ปฯ

จัดการด้านการสื่อสารองค์กรประชาสัมพันธ์ โซเชียลมีเดีย การผลิตสื่อ
จัดกิจกรรม การตลาด และดูแลด้านภาพลักษณ์อย่างครบวงจร

สิ่งที่เรามุ่งพัฒนา คือ ศักยภาพของความใส่ใจในการทำทุกชิ้นงานออกมา
อย่างมีประสิทธิภาพ และดีที่สุด ด้วยประสบการณ์การทำงานของเรา

เพื่อตอบรับทุกธุรกิจ และความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่สำคัญอย่างคุณ.

จุดมุ่งหมาย

วิสัยทัศน์

ผู้นำด้านการประชาสัมพันธ์ และการสื่อสารที่ดีที่สุด

พันธกิจ

มุ่งมั่นการพัฒนา ในทุกด้านของการดำเนินงานให้ตรงตามวัตถุประสงค์พร้อมส่ง

กลยุทธ์ 3C

3

C

Complete

ขั้นตอนการดำเนินงาน เราจะดูแลคุณตั้งแต่เริ่มต้น จนสิ้นสุดอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อตอบรับทุกธุรกิจ อย่างครบถ้วน

Creative

เรามุ่งมั่นสร้างสรรค์ผลงาน ด้วยแนวคิดอย่างมีแบบแผน ร่วมสมัย และคำนึงถึงศักยภาพในการเข้าถึงทุกช่องทางของการสื่อสาร

Conversant

เราทำงานอย่างมืออาชีพ ในทุกผลงาน นอกจากมุมมองแนวคิดของการทำงานเราสวมจิตวิญญาณ ของความเป็นเจ้าของธุรกิจเพื่อความสมบูรณ์แบบ และยังมองไปถึง “โอกาส” ที่จะต่อยอดภายหลังจากการดำเนินงานสิ้นสุดลงแล้ว