OUR CLIENT

                    บริษัท เอ็นเอสซี พลัส รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการด้านการประชาสัมพันธ์ ภาพลักษณ์ของกลุ่มบริษัทบีทีเอส กรุ๊ปฯ ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำแห่งประเทศไทยโดยเราทำหน้าที่เป็นผู้จัดทำสื่อโฆษณา รวมถึงการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดี เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของบริษัทในเครือ