บีทีเอสเปิดตัวเพลง ‘เต้นสู้โควิด-19’

อัพเดทวันที่

บีทีเอส ชวนออกกำลังกาย ร่วมเต้นเพลง “COVID–19”
วันที่ 10 มีนาคม 2563 เวลา 15.00 น. บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)โดย คุณสุมิตร ศรีสันติธรรม ผู้อำนวยการใหญ่สายปฏิบัติการ นำทีมผู้บริหารรถไฟฟ้าบีทีเอส คุณชัยวุฒิ พักโพธิ์เย็น คุณคชาชาญ มงคลเจริญ และคุณนริศรา ศรีสันต์ พร้อมด้วยพนักงานจิตอาสาจัดกิจกรรมรณรงค์ “COVID–19” เต้นสู้ไวรัส เพื่อเชิญชวนให้ประชาชน ใส่ใจดูแลตนเอง ออกกำลังกาย สวมหน้ากากอนามัย หมั่นล้างมือตลอดเวลา และรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง พร้อมทั้ง ร่วมกันแจกหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ และคู่มือป้องกันตนเองจากเชื้อไวรัสโควิด-19 แก่ประชาชนทั่วไป บนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส 3 แห่ง ได้แก่ สถานีสนามกีฬาแห่งชาติ บริเวณทางเดินเชื่อมหน้าหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร สถานีสยาม บริเวณทางเดินเชื่อมระหว่างสยามพารากอนและสยามสแควร์วัน และสถานีพญาไท บริเวณทางเดินเชื่อมระหว่างสถานีบีทีเอส และแอร์พอร์ตลิงก์
อนึ่ง กิจกรรมรณรงค์ เต้นเพลง “COVID–19” เต้นสู้ไวรัส เป็นกิจกรรมที่ บริษัท ฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลสุขภาพ และรณรงค์ให้พนักงาน และประชาชนทุกคนหันมาออกกำลังกาย และหมั่นล้างมือให้สะอาด รวมถึงเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคไวรัสโควิด-19 ซึ่งบทเพลงดังกล่าวได้รับกระแสตอบรับด้วยดีทั้งในประเทศ และต่างประเทศ เนื่องจากเนื้อหาที่เข้าใจง่าย และมีจังหวะสนุกสนานคลายเครียด เป็นการเข้าถึงประชาชนให้รับรู้ และระมัดระวังตนเองได้อย่างปลอดภัยยิ่งขึ้น พร้อมทั้งร่วมส่งกำลังใจให้เจ้าหน้าที่และบุคลากรทางการแพทย์ทุกท่านที่ออกปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลัง มาโดยตลอด อีกด้วย
ทั้งนี้ กิจกรรมรณรงค์ดังกล่าว เป็นอีกหนึ่งกิจกรรม นอกจาก มาตรการต่าง ๆ ที่บริษัท ฯ ได้ทำมาตั้งแต่เดือนมกราคม 2563 ที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19ควบคู่ไปกับการเพิ่มความถี่ของการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อในขบวนรถไฟฟ้าในระหว่างวันการเช็ดทำความสะอาดภายในขบวนรถ และจุดสัมผัสร่วม ภายในสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสอย่างเข้มงวด มีจุดบริการแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโรคให้กับผู้โดยสาร ณ บริเวณจุดเข้า – ออกสถานี และจัดเจ้าหน้าที่เคลื่อนที่คอยให้บริการสเปรย์แอลกอฮอล์ล้างมือบนชั้นชานชาลา ให้กับผู้โดยสารได้ทำความสะอาดมือระหว่างการเดินทางด้วยรถไฟฟ้าบีทีเอสทุกสถานีเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้โดยสารรู้สึกปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

More
articles