อุตตม-สนธิรัตน์ ระดมพลสร้างอนาคตไทย

อัพเดทวันที่

          อุตตม-สนธิรัตน์ เปิดตัวพรรคสร้างอนาคตไทย ประกาศเจตนารมณ์รวมคนทุกวงการ ร่วมแก้ไขปัญหาประเทศ มุ่งเน้นด้านเศรษฐกิจเป็นหลัก ชี้เรื่องปากท้องคือต้นตอของปัญหารุกลาม กระทบความมั่นคงด้านสังคม ทำประชาชนสิ้นหวัง
นายอุตตม สาวนายน อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวระหว่างพิธีเปิดตัวพรรคสร้างอนาคตไทยว่า วันนี้เป็นการประกาศเจตนารมณ์ ของพรรคสร้างอนาคตไทย ว่าจะทำงานเพื่อบ้านเมือง เพื่อแก้ปัญหาเรื้อรังของชาติ และร่วมสร้างอนาคตไทยไปด้วยกัน โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจปากท้องของประชาชน ที่ปัจจุบันเดือดร้อนกันทุกหย่อมหญ้า รายได้ลดสวนทางกับค่าครองชีพ ซึ่งปัญหาเรื่องปากท้องเป็นเรื่องสำคัญ และเป็นเหตุส่งผลให้เกิดปัญหาความเหลื่อมล้ำ และความมั่นคงด้านสังคม รวมทั้งปัญหาอื่นๆ
 “สถานการณ์ในขณะนี้น่าเป็นห่วงมาก ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม การเมือง โดยเฉพาะปัญหาเรื่องปากท้องของประชาชน ที่เดือดร้อนไปทุกหย่อมหญ้า ประชาชนรายได้ถดถอย สวนทางกับค่าครองชีพที่สูงขึ้น อีกทั้งภัยพิบัติของโรคระบาดโควิด รวมทั้งน่าเสียดายที่โครงการสำคัญ ๆ ชะลอตัวและหยุดชะงัก ส่งผลกระทบทั้งระยะสั้น และโอกาสของประเทศในอนาคต”
สำหรับพรรคสร้างอนาคตไทย มีจุดกำเนิดจากบุคคลที่หลากหลายความรู้และประสบการณ์ ที่ตระหนักถึงหน้าที่ความเป็นคนไทย และพร้อมอาสาเข้ามาทำงานให้บ้านเมือง และวันนี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้น เพราะยังมีทั้งนักการเมืองระดับรัฐมนตรี ที่ได้รับการยอมรับด้านผลงานในอดีต นักวิชาการ นักบริหารที่มีชื่อเสียงจากภาคเอกชน และภาคประชาชน ซึ่งพร้อมที่จะเข้าร่วมอุดมการณ์กับพรรค แต่ยังไม่พร้อมเข้าสู่การเมืองในขณะนี้ เพียงแค่รอให้ถึงเวลาเหมาะสมในอีกไม่นานนี้
          “พรรคสร้างอนาคตไทย จะไม่ใช่เป็นเพียงพรรคการเมือง แต่จะเป็นพื้นที่เปิดเพื่อรวมกลุ่มคน หลากหลายสาขาอาชีพ ในทุกภาคส่วน ทุกเพศทุกวัน เพื่อระดมความเห็น ช่วยกันคิด ช่วยกันทำ ร่วมไม้ร่วมมือฟื้นฟูประเทศ และวางรากฐานเพื่ออนาคตที่มั่นคงยั่งยืนให้กับคนรุ่นต่อไป”
           ขณะที่ นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า พรรคสร้างอนาคตไทย แม้จะเป็นการรวมกลุ่มคนร่วมอุดมการณ์จากหลากหลายสาขาอาชีพ แต่พรรคก็บ่งบอกอัตลักษณ์และตัวตนที่แท้จริงของแต่ละคนด้วยเช่นกัน ภายใต้ปรัชญาที่ว่า “คนสร้างพรรคและพรรคสร้างคน” ซึ่งทุกคนมีความมุ่งมั่น มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ ที่ต้องการจะสร้างพรรคการเมืองแห่งความหวังและเป็นอนาคตของคนไทย เพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือนำพาประเทศให้ก้าวข้ามผ่านวิกฤติทางเศรษฐกิจและทางสังคมไปสู่อนาคตที่ดี โดยพร้อมที่จะเข้ามาแก้ปัญหาในด้านต่าง ๆ ที่สะสมในสังคมไทยมาอย่างยาวนาน และวางรากฐานอนาคตที่มั่นคงของคนรุ่นต่อไป ซึ่งนโยบายหลัก ๆ ของพรรค ไม่ได้มุ่งเน้นเพียงการเข้ามาแก้ปัญหาด้านเศรษฐกิจ แต่ต้องการเข้ามาขับเคลื่อนเพื่อนำไปสู่การพัฒนาโครงสร้างของประเทศ ให้ทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน พร้อมรองรับอนาคตที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เพื่อสร้างโอกาส และสร้างอนาคตของประเทศ ภายใต้การดำเนินการทางนโยบายใน 2 แนวทาง ทั้งการเปิดรับแนวคิด และการรวบรวมนโยบายจากผู้ที่มีประสบการณ์เชิงลึกเกี่ยวกับปัญหาทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงการรับฟังเสียงของพี่น้องประชาชนผ่านแพลตฟอร์มต่าง ๆ เพื่อให้นโยบายที่พรรคจะขับเคลื่อนเป็นนโยบายที่ประชาชนจับต้องได้ และจะเป็นนโยบายที่ขับเคลื่อนเพื่อพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนอย่างแท้จริง
          “ในนามของพรรค ต้องขอขอบคุณนักการเมือง ภาคประชาสังคม และพี่น้องประชาชนที่มีความสนใจ และมีอุดมการณ์ ต้องการเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างพรรคแห่งความหวังของคนไทยด้วยกัน เพื่อช่วยกันทำให้ปัญหาที่กัดกินประเทศลดลง และสร้างสรรค์การเมืองที่ไม่ทำลายตัวเอง เป็นการเมืองที่ประชาชนสัมผัสได้จากนโยบายและผลสัมฤทธิ์ของการทำงานเพื่อปากท้องของพี่น้องประชาชน ซึ่งหลังจากนี้ทางพรรคจะมีการเปิดตัวบุคลากรและนโยบายในอนาคตอย่างต่อเนื่อง”
#ความหวังสร้างได้
#ร่วมสร้างอนาคตไทย
#พรรคสร้างอนาคตไทย
 
 

More
articles