โรงพยาบาลวิภาวดี จับมือ บีทีเอส เปิดคลินิก “แจ็บแอนด์โก บาย โรงพยาบาลวิภาวดี คลินิกเวชกรรม” ตอบรับไลฟ์สไตล์คนเมืองรักสุขภาพ

อัพเดทวันที่

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2566 นายพิจิตต์ วิริยะเมตตากุล กรรมการผู้จัดการ โรงพยาบาลวิภาวดี นายแพทย์ชัยสิทธิ์ คุปต์วิวัฒน์ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลวิภาวดี และนายสุรพงษ์ เลาหะอัญญา กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ดร.แมรี่ เสรฐภักดี กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็มเอสดี(ประเทศไทย) จำกัด ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิด “แจ็บแอนด์โก บาย โรงพยาบาลวิภาวดี คลินิกเวชกรรม” ณ สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสพญาไท อย่างเป็นทางการ โดยมีนางญาดา พัฑฒฆายน กรรมการบริหาร โรงพยาบาลวิภาวดี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด

โดยภายในงานมีการจัดเสวนา Health Talk หัวข้อ “รู้จักวัคซีนสำคัญ มากันที่ Jab&Go” เพื่อให้ความรู้กับผู้เข้าร่วมงาน และประชาชนทั่วไป โดยมีตัวแทนจากทั้ง 2 องค์กรเข้าร่วม อาทิ แพทย์หญิงอุษณีย์ ฉัตรโชติกวงศ์ แพทย์แผนก สูติ-นรีเวช สาขาทางมะเร็งวิทยานรีเวช โรงพยาบาลวิภาวดี นางสาวนริศรา ศรีสันต์ ที่ปรึกษากลยุทธ์สื่อสารองค์กร บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และแขกรับเชิญพิเศษ นางสาวแจ็คกี้ ชาเคอลีน มิ้นซ์ เข้าร่วมการเสวนา

สำหรับการจัดทำคลินิกฯ แห่งนี้ มีจุดเริ่มต้นมาจาก ในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด – 19 ประชาชนทุกช่วงวัยได้เล็งเห็นถึงประโยชน์ และยอมรับการฉีดวัคซีนกันมากขึ้น ทางโรงพยาบาลวิภาวดีจึงได้จัดกิจกรรมให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับวัคซีนที่จำเป็นในวัยรุ่นและวัยทำงาน ภายใต้ Concept “ป้องกันดีกว่ารักษา” และพบว่าข้อจำกัดของคนกรุงเทพฯ คือเรื่องของความสะดวกในการเข้ารับบริการ และวัคซีนบางตัวมีราคาสูง ทางโรงพยาบาลวิภาวดีจึงได้จัดตั้งคลินิกฯ ในพื้นที่สถานีรถไฟฟ้าพญาไท เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของคนเมืองที่ใช้ชีวิตแบบเร่งรีบ และลดข้อจำกัดต่าง ๆ เพื่อให้ได้รับการบริการที่มีความสะดวกมากที่สุด ทั้งในเรื่องของพื้นที่เข้าถึงง่าย และความสะดวกในการเดินทาง

สำหรับแจ็บแอนด์โก บาย โรงพยาบาลวิภาวดี คลินิกเวชกรรม แห่งนี้จะเปิดให้บริการกับผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 9 ปีขึ้นไป (เด็กแรกเกิด – อายุ 9 ปี มีโปรแกรมที่เป็น Gold Standard อยู่แล้ว) และทุกขั้นตอนอยู่ภายใต้การดูแลของทีมแพทย์ และพยาบาล ของโรงพยาบาลวิภาวดี ซึ่งจะเปิดให้บริการทุกวันในเวลา 10.00 – 20.00 น. ในราคาพิเศษ และสามารถผ่อนชำระกับธนาคารที่โรงพยาบาลได้ทำสัญญาไว้ได้ โดยนอกเหนือจากการให้บริการวัคซีนแล้ว ในคลินิกฯ ยังสามารถให้บริการทางการแพทย์อื่น ๆ เช่น ใบรับรองแพทย์ 5 โรค, 6 โรค, ผลิตภัณฑ์เวชสำอาง ของโรงพยาบาลวิภาวดี รวมถึงสามารถให้คำปรึกษาทางการแพทย์ และทางการพยาบาลได้ตลอดเวลาที่ให้บริการ พร้อมประวัติในการรับวัคซีน หรือรักษาพยาบาล ซึ่งเป็นระบบเดียวกันกับที่มารับบริการภายในโรงพยาบาลวิภาวดี

More
articles