บีทีเอสฉลองให้บริการครบ 4,000 ล้านเที่ยวคน จัดแคมเปญ “แจกต้นไม้ฟอกอากาศ 4,000 ต้น” ให้ผู้โดยสาร เพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดมลภาวะโลกเดือด (Global Boiling)

อัพเดทวันที่

นายสุรพงษ์ เลาหะอัญญา กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ผู้ให้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส เปิดเผยว่า รถไฟฟ้าบีทีเอสได้เปิดบริการกับผู้โดยสารครบ 4,000 ล้านเที่ยวคน รวมระยะทาง ที่รถวิ่งให้บริการ 135.78 ล้านกิโลเมตร ซึ่งเป็นการก้าวเข้าสู่ปีที่ 24 นับตั้งแต่ให้บริการรถไฟฟ้าเที่ยวแรกไปตั้งแต่วันที่ 5 ธันวาคม 2542 และจากการเดินทางร่วมกันมาอย่างยาวนาน เราได้ช่วยกันหลีกเลี่ยงการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ถึง 2.11 ล้านตันคาร์บอน หรือคิดเป็นปริมาณต้นไม้ที่ปลูกได้ถึง 222.22 ล้านต้น นับเป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ระหว่างรถไฟฟ้าบีทีเอส และผู้โดยสาร และเพื่อเป็นการขอบคุณผู้โดยสารที่ให้ความไว้วางใจ และให้การสนับสนุนรถไฟฟ้าบีทีเอสด้วยดีเสมอมา บริษัทฯ จึงได้จัดแคมเปญ “แจกต้นไม้ฟอกอากาศ 4,000 ต้น” เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดคาร์บอนไดออกไซด์ และลดมลภาวะโลกเดือด (Global Boiling) รวมถึงยังมีกิจกรรมแจกของที่ระลึกอีกมากมาย ซึ่งงานกิจกรรม
ในครั้งนี้ จะจัดขึ้นที่สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส 4 วัน 4 สถานี ในเวลา 12.00 – 14.00 น. ได้แก่
• สถานีสยาม วันที่ 22 กันยายน 2566
• สถานีสำโรง วันที่ 26 กันยายน 2566
• สถานีช่องนนทรี วันที่ 28 กันยายน 2566
• สถานีห้าแยกลาดพร้าว วันที่ 3 ตุลาคม 2566
     นายสุรพงษ์ กล่าวว่า ความพิเศษของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ คือ ทางบริษัทฯ จะจัดกิจกรรมฉลองให้บริการครบ 4,000 ล้านเที่ยวคน ไปพร้อมกับกิจกรรมวัน Car Free Day ซึ่งตรงกับวันที่ 22 กันยายน ของทุกปี โดยทุกประเทศทั่วโลก จะร่วมกันรณรงค์หยุดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล และส่งเสริมให้ประชาชนหันมาใช้ระบบขนส่งมวลชนสาธารณะ ลดปัญหามลพิษทางอากาศจากยานพาหนะที่มาจากท่อไอเสียรถยนต์ อาทิ คาร์บอนไดออกไซด์, คาร์บอนมอนอกไซด์, ควัน และฝุ่นละออง PM 2.5
   โดยกิจกรรมในส่วนของวัน Car Free Day บริษัทฯ จะยกเว้นค่าโดยสารรถไฟฟ้าบีทีเอสให้แก่ ผู้ที่เดินทางด้วยจักรยานฟรีทุกสถานี รวมทั้งส่วนต่อขยายสายสุขุมวิท และส่วนต่อขยายสายสีลม เพื่อให้ทุกคนหันมาใช้บริการขนส่งมวลชนสาธารณะแทน โดยจักรยานพับได้สามารถเข้าระบบฟรี ตลอดเวลาการให้บริการ ส่วนจักรยานพับไม่ได้จะแบ่งระยะเวลาการเข้าระบบฟรีเป็น 2 ช่วงคือ ตั้งแต่เวลา 06.00 – 06.30 น. และ ตั้งแต่เวลา 22.00 น. จนถึงปิดให้บริการ ส่วนรถโดยสารประจำทางด่วนพิเศษ หรือบีอาร์ที สามารถนำจักรยาน เฉพาะพับได้เข้าระบบฟรีตลอดเวลาการให้บริการ ผู้โดยสารสามารถติดต่อขอรับคูปองฟรีได้ที่ห้องจำหน่ายตั๋วโดยสารทุกสถานี
    นอกจากนั้นการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ยังสอดคล้องกับนโยบายการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของ บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นหลักของบริษัทฯ ที่ได้รับการยอมรับในด้านการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืนทั้งในระดับประเทศ และระดับสากล ให้อยู่ในดัชนีความยั่งยืนของดาวโจนส์ (DJSI) เป็นระยะเวลา 5 ปี ติดต่อกัน (2561 – 2565) และได้รับการจัดอันดับให้เป็นที่ 1 ของโลก 3 ปีซ้อน ในกลุ่มการขนส่ง และโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคม นอกจากนี้ยังได้รับการรับรองจาก องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ TGO นับเป็นบริษัทระบบขนส่งทางรางแห่งแรกของโลก ที่มีความเป็นกลางทางคาร์บอน ด้วยการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิเป็นศูนย์หรือ Carbon Neutral อีกด้วย
    “สิ่งที่รถไฟฟ้าบีทีเอสยึดมั่นเสมอมาคือ การให้บริการที่ดี ปลอดภัย และมีคุณภาพต่อผู้โดยสาร แต่สิ่งที่รถไฟฟ้าบีทีเอสให้ความสำคัญไม่แพ้กัน คือการมีส่วนร่วมในการดูแลสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นเรื่องที่ทุกประเทศทั่วโลกให้ความสำคัญ และในช่วงที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมให้พนักงานมีความตระหนักถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง เพราะเราเชื่อว่าการดำเนินธุรกิจอย่างมีจิตสำนึกต่อสังคม และชุมชน จะเป็นพลังขับเคลื่อนที่สำคัญสู่การพัฒนา และเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน“

More
articles